Logo

"V športovom karate je vývoj viditeľnejší a rýchlejší. Učenie tradičného karate a udržanie dosiahnutej úrovne si vyžaduje veľa času. Na jednej strane je technika a na strane druhej duševný faktor."

"Na počiatku karate-do je jeho pochopenie, potom nasledujú techniky a fyzická stránka učenia."

(Shihan Takeji Ogawa)


Majster

Škola bojových umení v Šamoríne začala pôsobiť v roku 2011, kedy plynulo nadviazala na klub Karafa Dojo, založeného Majstrom Milanom Karafom, ktorý v druhej polovici 90-tych rokov otvoril v Šamoríne pobočku svojho karate klubu so sídlom v Orechovej Potôni a viedol ho až do svojho náhleho odchodu v januári 2011. Od augusta 2011 škola funguje pod taktovkou Majstra Attilu Horvátha, žiaka a neskôr asistenta Majstra Karafu.

Profil klubu sa pretransformoval zo športovo- tradičného na tradičné okinawské karate. Gestorom a odborným poradcom školy je Majster Michal Šlachtovský, pod ktorého vedením sa v rámci školy organizujú semináre a v spolupráci s inými slovenskými karate klubmi aj letné sústredenia.

Súčasnou filozofiou ŠBÚ nie je dosahovanie športových úspechov na súťažiach, hoci aj v tomto smere klub zaznamenal v minulosti úspechy, ale celkový rozvoj osobnosti človeka- fyzickej aj duševnej- a pokračovanie v budovaní tradičných hodnôt okinawského karate.